menu  

Kategorie knih: Historie a militária1978, Styria

Stav: Velmi dobrý


1990, Naše vojsko

Stav: Dobrý, vazba opotřebovaná


2004, Academia

Stav: Velmi dobrý


2016, Historický ústav

Stav: Velmi dobrý, obálka mírně opotřebovaná


1991, Wilhelm Heyne Verlag

Stav: Velmi dobrý


2001, Mladá fronta

Stav: Velmi dobrý


1997, Maxdorf

Stav: Velmi dobrý


1990, Panorama

Stav: Velmi dobrý, obálka mírně optřebovaná a natržená


2003, Barrister & Principal

Stav: Velmi dobrý, listy zažloutlé


1986, Panorama

Stav: Velmi dobrý


Zlato
30,- košík

1985, Mladá fronta

Stav: Dobrý, obálka značně opotřebovaná


Autor

1913, F. Topič

Stav: Zachovalý, vazba se odlepuje, listy roztřepené


1989, Index

Stav: Dobrý, vazba opotřebovaná


1968, Svoboda

Stav: Dobrý, obálka mírně potrhaná, vazba opotřebovaná


1926, Dědictví Havlíčkovo

Stav: Dobrý, vazba potrhaná, listy zažloutlé, některé listy přeškrtané


1996, Oikoymenh

K. LÖWITH: Člověk a dějiny; H. WHITE: Historicismus, historie a figurativní obraznost; V. RÜHLE: Zkušenost dějin a dějinná zkušenosti; I. CHVATÍK: Kacířství Jana Patočky v úvahách o krizi Evropy; L. HEJDÁNEK: Smysl ve světě a v dějinách; V. BITI: Dějiny jako literatura - literatura jako dějiny; H. NAGL-DOCEKAL: Lze založit filosofii dějin tropologicky?; P. BLÁHA: Po cestách k věčnému míru

Stav: Velmi dobrý


2010, Paseka

Stav: Velmi dobrý


1963, Orbis

Stav: Velmi dobrý stav obou svazků


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > »

Grafika, mapy, plakáty:

Akt

serigrafie

20,7 x 14,8

Stav: velmi dobrý

sign. PD Boris Jirků, č. 4/30


lept

21,2 x 14,7

Stav: velmi dobrý

sign. PD P. Klúčik 1995, autorský tisk


Autor

Serigrafie

64,8 x 85,5

Stav: Velmi dobrý

Sign. PD Mžyk Josef 1997; 5/23


Doporučujeme:

2006, Collection abcd

Stav: Výborný


2008, Arbor Vitae

Obsáhlá obrazová monografie, s bezmála 600 reprodukcemi, vycházející u příležitosti výstavy v Galerii hlavního města Prahy, poprvé komplexně seznamuje čtenáře s fenoménem Expo 58, a to jak s atmosférou této první poválečné světové výstavy v Bruselu, s legendárním úspěchem československého pavilonu a jeho podobou, tak s následným určujícím vlivem výstavy na životní styl. Jednotlivé stati se zabývají designem bruselského stylu v oblasti skla, porcelánu, nábytku, typografie, módy, průmyslu i dobově aktuálními tématy; v Československu dochází na přelomu 50. a 60. let k rozvoji médií, zejména rozhlasového a televizního vysílání, a vzniku pop kultury. Monografie Bruselský sen se stane nejen prvním objektivním svědectvím o československém pavilonu na Expo 58, ale díky zevrubnosti zpracování jednotlivých témat a jejich vkomponování do celku i základní příručkou ke kulturním dějinám první poloviny šedesátých let.

Stav: Velmi dobrý